Cyclamen mirabile

Cyclamen mirabile 1980
Photographed at the Royal Botanic Gardens, Kew.


Cyclamen mirabile 1980
Photographed at the Royal Horticultural Society's garden, Wisley.


Cyclamen mirabile 21st October 2006
Photographed at the Royal Horticultural Society's garden, Wisley.


Cyclamen mirabile 21st October 2006
Photographed at the Cyclamen Society's show, held at Wisley.

 Collection number CSE 03017


Cyclamen mirabile 21st October 2006
Photographed at the Cyclamen Society's show, held at Wisley.

 Collection number CSE 03025 T