Cyclamen rohlfsianum

Cyclamen rohlfsianum 1980
Photographed at the Royal Horticultural Society's garden, Wisley.


Cyclamen rohlfsianum 21st October 2006
Photographed at the Royal Horticultural Society's garden, Wisley.


Cyclamen rohlfsianum 21st October 2006
Photographed at the Cyclamen Society's show, held at Wisley.


Cyclamen rohlfsianum 21st October 2006
Photographed at the Cyclamen Society's show, held at Wisley.


Cyclamen rohlfsianum 21st October 2006
Photographed at the Cyclamen Society's show, held at Wisley.


Cyclamen rohlfsianum 21st October 2006
Photographed at the Cyclamen Society's show, held at Wisley.


Cyclamen rohlfsianum 21st October 2006
Photographed at the Cyclamen Society's show, held at Wisley.