Zamia integrifolia

Zamia integrifolia 19th April 2009
Photographed at the Royal Botanic Gardens, Kew.


Zamia integrifolia 19th April 2009
Photographed at the Royal Botanic Gardens, Kew.